Oficiální značení nití "Ttex"

Oficiální značení nití je "Ttex" a její zkratka je "tex" je označována v textillním průmyslu pro jemnost příze. První číslo udává kolik gramů váží 1 km jednoduché nitě. Další čísla pak udávají z kolika jednoduchých nití a jak je stkaná výsledná nit. Z toho vyplývá, že čím vyšší první číslo tím je základní nit silnější (větší váha nitě na 1 km).

Příklad:

Len Nit 33 tex x2x8 - základem je lněná nit jejíž 1 km váží 33g. Výsledná nit je skaná ze dvou základních nití, které jsou dále skány z 8 těchto párů. Po rozpletení zjistíte, že tato nit je skaná celkem z 16 základních nití 33 tex.

Obrázek: Lněná nit 33 tex x2x8 -( jeden pár je pro ukázku rozpleten)

LEN 33 tex x2x8